Gepland onderhoud

donderdag, 1 februari 23 uur en 59 minuten
Voltooid
Voltooid

Het onderhoud is afgerond.

Avatar for
Bezig

Het onderhoud is gestart. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Gepland

We hebben onderhoud ingepland.

Onze referentie: 517476.

Wat we gaan doen: Enovation stuurt namens uw domein ZorgMail Viewer notificatieberichten. Voorheen was dit het verzendende e-mailadres van het domein van uw eigen organisatie. Dit wordt aangepast naar een vast afzender adres: noreply@zorgmail.nl.

Op dit vaste afzenderadres heeft Enovation het volledige beheer en hierdoor kunnen wij zorgdragen voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid dat de notificatieberichten worden afgeleverd. De eisen rondom e-mails worden steeds strikter, deze aanpassing biedt een toekomstbestendige oplossing.

Verwachte impact: Geen, er zijn geen aanpassingen nodig aan de kant van de klant. Alleen het afzender adres in ZorgMail Viewer Notificatie berichten wordt aangepast.

Avatar for
Begonnen om:

Van toepassing op
  • ZorgMail
    • ZorgMail Hosted Mail
    • ZorgMail Safe Relay
    • ZorgMail Viewer